Projektledelse

For OPS Management drejer projektledelse sig først og fremmest om at bringe virksomheden sikkert igennem den proces og de forandringer som projektet medføder. Styringsmæssigt sikrer projektlederen at aftalte mål nås inden for de fastlagte rammer. Al projektgennemførelse sker på grundlag af en grundig planlægning der foregår på forskellige detaljeringsniveauer.

OPS Management stiller sin egen projektmodel til rådighed for kunderne. Såfremt kunderne ønsker at benytte egne projektmodeller indarbejdes dette i projektplanlægningen.

Gennem mange års praktisk erfaring har OPS Managements projektledere lært at manøvrere i de ofte turbulente miljøer der omfatter projekter. Denne egenskab har bidraget afgørende til at såvel projektsponsorer som projektdeltagere har fået en positiv oplevelse af forløbet. 

OPS Management påtager sig gerne projektledelsen for leverancer til den farmaceutiske industri, hvor kvalitetskraven fra FDA eller EU skal overholdes.