Forretningsstrategi

OPS Managements forretningsstrategi er vækst gennem udbygning af en virtuel organisation bestående af samarbejdspartnere inden for alle grene af IT området.
OPS Management ønsker, både i forhold til samarbejdspartnere og kunder, at alle får en "Vinder" oplevelse ud af samarbejdet.
OPS Management lægger afgørende vægt på to faktorer ved valg af samarbejdspartnere:
At partneren, gennem løsning af konkrete opgaver, har vist at kunne udgøre en afgørende forskel til gavn for kunderne.
At partneren, i forhold til kunder, andre partnere og mennesker i almindelighed, har de samme etiske normer som kendetegner OPS Management.