Infrastruktur og vidensdeling, 2010-2011

Den mangeårige kompetance med styring af IT projekter gjorde at LEO Pharma valgte at lade OPS Management stå bag omlægning af IT infrastrukturen i en nyindkøbt virksomhed i Australien.

OPS Management har derudover varetaget projektledelsen ved indtroduktionen af en global SharePoint løsning. Ud over den tekniske leverance har OPS Management sammen med leverandøren sikret at governance og service processer bliver implementeret.