Sygehusene på Nettet, 2001-2002

Centralforvaltningen i Københavns Amt valgte OPS Management til at lede projektet med at få Amtets tre store sygehuse på Internettet.

Den 31. januar 2002 kunne Københavns Amt, med Amtsborgmester Vibeke Storm Rasmussen og Amtssygehusdirektør Peter Orebo Hansen i spidsen, således præsentere det flotte resultat der giver amtets borgere mulighed for at få indsigt i næsten 100 sygehusafdelingers hverdag.