Kvaliteten i Centrum, 2000-2016

Som leverandør af medicinalprodukter til det globale marked er H. Lundbeck A/S underlagt strenge kvalitetskrav. H. Lundbeck stiller derfor tilsvarende høje krav til egne processer,  medarbejdere og eksterne leverandører.

OPS Management har siden 2000 udført styringopgaver samt udviklings- og drifts relaterede opgaver for H. Lundbeck A/S. 

"OPS Management har et så godt kendskab til vores mål og processer, at de indgår i projekter på linie med vores interne organisation."

 

Vice Precident IT

Michael Vasa Skånstrøm